İrlanda Öğrenci Eğitim Vizesi

İrlanda Öğrenci Eğitim Vizesi

İrlanda’ya kısa ya da uzun süreli eğitim amaçlı başvuru gerçekleştirecek olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, C vizesi başvurusunda bulunmalıdır. İrlanda’ya seyahat Schengen vizesini kapsamamaktadır. Bu konuda İrlanda Başkonsolosluğu ve büyükelçiliğine bağlı olan resmi internet sitesi üzerinden vize türüne göre gerekli bilgiler detaylı olarak alınabilir. İrlanda’ya eğitim amaçlı gitmek adına elde edilen vize, iki farklı şekilde alınmaktadır. Bunlardan biri kısa süreli dil eğitimi diğeri ise uzun süre lisans ya da yüksek lisans eğitimidir.

İrlanda hükümeti buna göre hazırlanmış farklı vize türü üzerinden başvuru talep etmektedir. Her vize türü açısından istenen nitelikler ve gerekli evraklar değişkenlik göstermektedir. Kısa süreli eğitim alacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, İrlanda’da 90 günlük konaklama hakkına sahip olmaktadır. Dünya çapından farklı ülkelerde olduğu gibi Avrupa Birliği dışından İrlanda’ya seyahat gerçekleştirecek kişiler vize başvurusunda bulunması gerekmektedir. 18 yaşından küçük bireyler için ise tüm gerekli evraklar vasi olan ebeveyn ya da diğer kişiler tarafından taahhütlü kağıt üzerinde onaylı imza ile hazırlanması gerekmektedir.

İrlanda Öğrenci Eğitim Vize İşlemleri

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Türkiye’de ikamet eden üçüncü ülke vatandaşları, İrlanda’ya eğitim amaçlı başvuru gerçekleştirmek için C vizesi almalıdır. Türkiye’den eğitim amacıyla gidecek olan öğrenciler İrlanda başvurularında hızlı vize rejiminden faydalanma hakkına sahiptir. 25 haftaya kadar gerçekleştirilecek olan İngilizce dil eğitimi konusunda, MEB onaylı bir okul üzerinden kayıt gerçekleştirildiği takdirde C vizesi alınmaktadır. Yapılacak olan vize adına süre 7 ile 10 gün arasında değişkenlik gösterir.

25 haftanın üzerinde alınacak eğitim için ise, vize onay süresi 2 ya da 3 hafta kadar devam edebilir. Bu durum İrlanda Başkonsolosluğu büyükelçiliğinin yoğunluğuna bağlı olarak değişir. En az 25 hafta eğitim amaçlı kayıt gerçekleştirildiği zaman, 8 aylık süre ile çalışma izni üzerinden D vizesi de verilmektedir. Türkiye’den alınacak D vizesi en fazla 3 aylık süreyi kapsamaktadır. Gerekli tüm evraklar eksiksiz ve doğru şekilde hazırladıktan sonra, randevu tarihinde ilgili acente ve vize merkezi üzerinden işlemler tamamlanabilir.

İrlanda Öğrenci Eğitim Vizesi Nasıl Alınır?

İrlanda’ya kısa ya da uzun süreli eğitim amaçlı vize başvurusunda bulunacak olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, C vizesi başvurusunda bulunması gerekir. İrlanda Başkonsolosluğu ve büyükelçiliği resmi internet sitesi üzerinden vize başvuru formu elde edilebilir. Bilgisayar üzerinden ya da çıktı alınarak el yazısıyla bilgiler tam ve eksiksiz şekilde doğru olarak doldurulmalıdır. İrlanda hükümeti tarafından istenilen resmi dil bünyesinde, büyük harfle ve pasaport ile nüfus kimlik bilgileri nezdinde tamamlanmalı; ıslak imza ile diğer evrakların içerisinde dosyalanmalıdır. Yine internet ortamında resmi site üzerinden randevu gün ve tarihi alınmalıdır. Gerekli evraklar ile İrlanda Başkonsolosluğu tarafından yetkilendirilmiş vize merkezleri ya da acenteler üzerinden işlemler tamamlanabilir. Vize onay süresi başkonsolosluk ya da büyükelçiliğin yoğunluğuna bağlı olarak değişkenlik gösterir. Mümkün olduğunca erken başvuru yapılmasına dikkat edilmelidir. Randevu gün ve tarihi kaçmadan mutlaka zamanında başvuruya gidilmeye dikkat edilmelidir.

İrlanda Öğrenci Eğitim Vizesi Gerekli Evraklar Nelerdir?

İrlanda’ya kısa veya uzun süreli eğitim amaçlı gitmek için alınacak vize konusunda, gerekli olan evraklar eksiksiz ve doğru şekilde hazırlanmalıdır. Özellikle internet üzerinden İrlanda başkonsolosluğuna bağlı resmi site aracılığıyla İrlanda eğitim vizesi başvuru formu doldurulması gerekir. Ayrıca İrlanda eğitim vizesi başvuru dilekçesi ve diğer belgeler de dosya içerisine eklenmelidir.

 • Kısa dönem adına eğitimin bitmesinin ardından en az 6 ay, uzun dönem eğitim için ise en az 12 ay geçerli pasaport
 • Okul kabul mektubu
 • Beyaz fonda çekilmiş son üç aya ait 2 adet biyometrik vesikalık fotoğraf
 • Vize başvuru formu
 • Tamamı doldurulmuş imzalanmış anket
 • Okul ücretinin ödendiğini gösteren banka dekontu
 • Eğitim durumunu kanıtlayan transkript, diploma ya da kişisel gelişim sertifika çeşitleri
 • CV
 • İrlanda’ya gidiş sebebini gösteren, niyetini anlatan, ne kadar kılınacağını, alınacak eğitimin kariyere faydasını, eğitim sonrası dönüş yapılması için gerekli sebepleri gösteren teyit mektubu
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği, sabıka kaydı ve askerlik belgesi
 • Avrupa Birliği’nde akrabanın bulunmadığına dair belge
  Bütün bu gerekli evraklar eksiksiz şekilde doğru olarak hazırlanmalı; dosya ile birlikte yetki sahibi acenteler ya da vize başvuru merkezlerine randevu tarihi itibariyle ulaştırılmalıdır.
İrlanda Öğrenci Eğitim Vizesi Ücretleri

İrlanda’ya yapılacak olan kısa ya da uzun süreli seyahatler konusunda ücretler vize türüne bağlı olarak değişkenlik gösterir. Eğitim amaçlı ödenecek vize harcı ve diğer ücretler internet ortamı üzerinden ödenmektedir. 6 yaşından küçük çocuklar için herhangi bir ücret talep edilmez. İrlanda Başkonsolosluğu ve büyükelçiliği tarafından herhangi bir sebepten dolayı vize iptal edilirse, ücretler ödeme yapılmaz. Bir sonraki gerçekleştirilecek vize başvurusu için de kullanılması mümkün değildir. Bu yüzden tüm evraklar tam olarak hazırlanmalı; ücretler ödenmeli ve başvuru gerçekleştirilmelidir. Vize türü üzerinden ödenecek ücretler eğitim amaçlı kısa veya uzun süreye bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.